Om Saltvandsklubben

Saltvandsklubbens formål:

Saltvandsklubben er først og fremmest for dem der sætter pris på fiskeri og natur.

Desuden vægter vi i klubben: Det gode kammeratskab, de gode og sjove oplevelser, samt at der skal være plads til alle, uanset køn og alder. – Hos os er det lysten og interessen for lystfiskeri der driver klubben.

Vi arrangerer fisketure primært fra Spodsbjerg på Langeland. Nogle ture er konkurrence ture og andre ikke, men fælles for alle turene er, at vi hygger og morer os med hinanden.

Saltvandsklubben arrangerer ca. 10-14 årlige ture ude på havet.

Vi afholder også generalforsamling, hvor klubben er vært med et par stykker smørrebrød, en snaps, en øl/ vand. Udover det formelle ved generalforsamlingen, uddeles også årets pokaler og præmier. (læs mere om klubbens  Konkurrencer.)

Medlemsskab:

Årskontingentet er fra 2009 fastsat til 250kr. For nye medlemmer er der desuden et grundkontigent på 50,00 kr. Kontingentet dækker bl.a. udgifter til hjemmesiden, porto, møder, samt dækning af evt. underskud på klubture.

Medlemspris pr. havtur står i aktiviteters kalenderen  under hver enkelt tur og gæster kan deltage til samme pris, dog højst 3 gange.

Kunne du være interesseret i at blive medlem, eller høre mere om klubben, så kontakt formand eller kasserer. Se  Bestyrelsen