Resultater – Havørredpokalen

2024

  • John Pedersen – havørred på 65 cm og 3,1 kg (Odense Å, 3. april)
  • Kurt Gleie, havørred på 60 cm og 1,95 kg (1.februar)

2023

  • Ivan Bremholm, havørred på 75 cm og 4,45 kg (17.maj).
  • Kurt Gleie, havørred på 60 cm og 2,45 kg (27.august)

2022

  • Kurt Gleie, havørred på 60 cm og 2,2 kg (8.november).

2021 

  • John Pedersen, Havørred på 54 cm og 1,8 kg.

    54 cm og 1,8 kg

  • Martin Sørensen, 17. april – Havørred – 44 cm – 0,825 kg.

2020. Jan Østergaard med en havørred på 64 cm og 2,67 kg 1 juni.

John Pedersen med en havørred på 57 cm og 2,2 kg. Fanget i Odense Å. 6 juli.

Martin Sørensen med en havørred på 58 cm og 2,0 kg. Fanget på Langeland 10 april.

Martin Sørensen med en havørred på 55 cm og 1,660 kg. Fanget på Langeland 20 marts.

Frank Rasmussen med en havørred på 41 cm og 0.630 kg. Fanget ved Kerteminde d 16 marts.

2019. John Pedersen med en havørred på 55 cm og 1560 gram. Fanget i Odense Å/Åsum d. 15 november.

2015-16-17-18. Ingen havørred tilmeldt.

2014 .Martin Fischer med en på 2,5 kg. og 64 cm. Fanget d. 20 dec. ved Kerteminde.

2013. Ingen havørred tilmeldt.

2012

1: Henrik Bomann 54cm, 1,32kg 13/03 2014 – Assens

2: Henrik Bomann 49cm, 1,20kg 13/03 2014 – Assens

3: Henrik Bomann 46cm, 1,10kg 13/03 2014 – Assens

4: Poul Erik Duus 46cm, 0,90kg ??/?? 2014 – Bogense