Generalforsamling 2022

Referatet for generalforsamlingen d. 19 januar 2022. 13 medlemmer var mødt op.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Bjørn Pedersen blev valgt og han konstaterede at alle fremmødte var blevet indkaldt senest 14 dage før.
 2. Formandens beretning.
  1. Formanden startede med at fortælle om de ture, der havde været siden sidste generalforsamling. Mere vind, en del strøm og mindre fisk havde præget efterårets fiskeri, men ellers fint fiskeri. Fremtiden ser desværre ikke for godt ud. Pt. må der ikke fanges nogen torsk indtil 1. april. Derefter må der kun fanges en torsk pr. mand pr. dag. Ligeledes er alle turbådene i Langelandsbæltet sat til salg. Derefter gennemgik han Turprogrammet for 2022 og kunne fortælle, at der allerede nu er mange tilmeldte, så flere af turene er allerede godt booket op. Han opfordrede derfor medlemmerne til at gå i på hjemmesiden og følge med hvad der sker. Niels Jensen spurgte formanden hvorfor klubben ikke laver nogen tur på Nordsøen, nu når man ikke må fange torsk omkring Fyn. Formanden svarede, at vi på sidste generalforsamling, vedtog man at klubben kun skulle laver ture omkring Fyn, men at man gerne vil hjælpe privat personer med tilmeldinger, men at klubben ikke går ind og dækker et evt. underskud. Han fortalte også om et samarbejde, der er blevet stablet på benene, hvor man vil samle alle fiskeklubber i Danmark, så man kan blive mere synlig og  derved tiltrække flere medlemmer ind i klubberne. Formandens beretning blev godkendt.
 3. Klubbens regnskab: Per Hansen gennemgik klubbens regnskab og kunne til sidst fortælle at klubben havde et overskud på 4109,57 kr. Regnskabet blev godkendt.
 4. Indkomne forslag. Ingen var modtaget
 5. Valg af kasserer: Per Hansen ønskede ikke at genvalg. Ny kasser bliver Thomas H. N. Rasmussen.
 6. Valg af bestyrelse: På valg var Jan Østergård og Martin Sørensen. Begge modtog genvalg.
 7. Valg af 2 suppleanter: På valg var Bjarne Jensen og Peter Madsen. Begge modtog genvalg.
 8. Valg af 2 revisorer: På valg var Bjørn Pedersen og Rune Sørensen. Begge modtog genvalg
 9. Eventuelt: Klubbens pokaler blev uddelt.
  1. Torske pokalerne gik til Frank Rasmussen med en torsk på 6 kg og 84,5 cm.
  2. Pirkebrættet gik til Frank Rasmussen med en samlet vægt på 7,7 kg
  3. Fladfiskpokalen gik til Frank Rasmussen med en samlet vægt på 3,140 kg.
  4. Grand Slam Pokalen gik til Hasse Sørensen med en samlet længde på 106,5 cm.
  5. Pointpokalen gik til Jan Østergård med 7 arter og 212 point.
  6. Havørredpokalen gik til John Pedersen med en på 1,8 kg. og 54 cm.
  7. Ørred pokalen gik til Per Hansen med en regnbueørred på 2,4 kg. og 52 cm.

Mødet sluttede med en gang smørbrød og øl/vand til alle.

Billeder følger snarest.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Ikke-kategoriseret. Bogmærk permalinket.