Generalforsamling 2023

13 mand var mødt op. 4 mand havde meldt afbud pga. sygdom der i blandt kasseren og sekretæren.

Punkt 1 – Valg af dirigent og valget faldt på Per Hansen.

Punkt 2 – Formandens beretning:

Han startede med et tilbage blik på 2022 som nok var det dårligste år for Saltvandsklubben. Der blev kun gennemført 2 havture. Det skyldes de torskekvoter, som var pålagt os lystfisker og en masse blæsevejr om efteråret. Han fortalte også at klubbens hjemmeside var lukket ned 2 gange, som skyldes hackning (Niels mente det var russerne) Han forklarede også hvorfor der pludselig stod på hjemmesiden at klubben “måske” skulle lukke. Det var mere en panik løsning, som dog hurtig blev fjernet igen, da MS-Drost med Michael som skipper, kom på banen.

Så fortalte han om fremtidens planer om at der heller ikke i 2023 bliver lavet nogle torsketur, så den første klubtur bliver den 3. september. Dog vil Jan Østergård samle et hold til Skagens Havfiske Festival i dagene den 19-20 maj og Gert Rasmussen har lavet 2 ture på Nordsøen – en 1-dagstur den 17. juni og en 2-dagstur den 4.-5. august.

Så er det også i år klubben har 70 års jubilæum. Her spurte formanden efter forslag til hvad vi skulle lave. Det blev henlagt til “Eventuelt”

Så opfordre formanden, medlemmerne til at gå mere ind på hjemmesiden og huske at melde fra, når man er tilmelde en havtur og ikke kan alligevel og helst i god tid.

Formandens beretning blev godkendt.

Punkt 3. Økonomi. Kasseren fremlægger regnskabet.

Da Thomas (kasseren) var syg fremlagde/gennemgik Per Hansen regnskabet og kunne fortælle at klubben kom ud med et lille overskud på 1163,24 kr.

Klubbens regnskab blev godkendt.

Punkt 4. Valg af bestyrelse. På valg var Frank Rasmussen og Ivar Bremholt. Frank modtog genvalg. Men Ivan ville gerne holde en pause og da Gert Rasmussen gerne ville tag en tørn blev han valgt.

Punkt 5. Valg af 2 supplanter og revisorer. Både Bjarne Jensen og Peter Madsen modtog genvalg som supplanter. Rune Sørensen og Bjørn Pedersen blev genvalgt som revisorer.

Punkt 6. Eventuelt. Diskusionen om 70 års jubilæumet endte med at Martin Sørensen ville finde ud af et resturant besøg engang i juni.

Pokalerne blev uddelt.

  • Havørred pokalen gik til Kurt Gleie med en på 60 cm. og 2,2 kg.
  • Fladfiske pokalen gik til Thomas Rasmussen med en samlet vægt på 2150 g.
  • Point pokalen gik til Martin Sørensen med 162 point.
  • Grand Slam pokalen gik til Frank Rasmussen med en samlet længde på 97 cm.

Vi sluttede generalforsamlingen af med smørbrød og øl/vand

Mvh. Frank

Dette indlæg blev udgivet i Ikke-kategoriseret. Bogmærk permalinket.