Gamle nyheder -2017

Dette er et arkiv med gamle nyheder og der kommer ikke noget  her mere.  Nyheder kommer fremover på forsiden under “Seneste nyheder”.

Resultatet af Pointturene i 2017.
Pointturen d. 11 juni blev annullert, da båden MS-Amigo gik i stykker og måtte bugseres i havn og da efterfølgende havtur også var en Pointtur, valgte vi i bestyrelsen at annullere resultatet. Så ingen kan trække den dårligste tur fra i 2017.
Så resultatet blev:
1. Jan Østergård med 132-167-99 i alt 398 point
2. Poul Erik Duus 92-161-115 358
3. Michael Jacobsen 104-72-116 292
4. Martin Sørensen 130-120 250
5. Henrik Bomann 82-135 217
6. Frank Rasmussen 92-120 212
7. Preben Hansen 70-107 177
8. Gert Dørge 107-64 171
9. Bjarne Jensen 78-78 165
10. Per Hansen 122 122
11. Rune Sørensen 96 96

Meldingen dagen før var ellers ikke særligt opløftene. Nogen af turbådene havde sejlet ind før tiden og de andre lå på ca. 100 fisk med i land. Men når man har været på Langelandsbæltet mange gange før ved man, at der er ikke to dage der er ens og sådan skulle det også være denne gang.
11 mand var tilmeldt til denne her tur, som var en fladfisketur. Fladfiske pokalen skulle afgøres på denne her tur som var den sidste i år. Og da det havde været sløjt med tilmeldingerne i år indtil nu. Kun 5 fladfisk var tilmeldt, så alt var åbent. Men det varede ikke så længe. Kun Preben og jeg, som var med på turen havde tilmeldt 1 fisk hver. Preben havde en på 750 g. og jeg havde en Rødspætte på 1000 g. Og da jeg efter en lille times fiskeri fik en Rødspætte på 960 g. skulle de andre til at fange rigtige store fladfisk for at indhente mig. De fangede også nogle store fladfisk. Bjarne fik en Rødspætte på 990 g. og Preben fik en Rødspætte på 940 g. Men det var ikke nok. For jeg havde bare “dagen” hvor alt lykkes. Flest fisk og ud af de 6 største, havde jeg de 3.
Verner havde en masse børsteorme tilbage fra dagen før og jeg havde 400 sandorme med, så der blev ikke sparet på ormene. Det var meget fifti fifti hvad der var best. Jeg brugte sandorme på den øverste krog og børsteorme på på den næste og efterslæbet. Der var flere gange hvor jeg lavede et mix af børste/sandorme på efterslæbet. Dog vil jeg sige at efterslæbet på denne tur gav mange fisk.
Turens resultat blev på 247 fladfisk med hjem.

Næste tur er d. 26 dec. kl. 9,00-16,00 fra Spodsbjerg m. MS-Felix. Torstetur.

Point- og Grandslamturen d. 17 sept. 2017

Den første tur efter sommerferien blev en rigtig sjov og god tur. 12 mand var tilmeldt og vi var med MS-Kirsten, som havde fået en ny skipper “Bjarne”. Bjarne viste sig at være en rigtig hyggelig fyr, som selv var en meget ivrig lystfisker.
Bjarne havde sørget for børsteorme og jeg havde sørget for sandorme og rundstykker. Vejret kunne ikke være bedre, let overskyet og svag vind.
Inden vi gik ombord, trak vi lod om pladserne hvor vi skulle stå og vi fik aftalt med skipper, at vi ville fiske ovre på Lollandsiden.

Det første stop viste sig, at der var en stærk strøm (1,4 mil) så vi sejlede hurtig vidre. Næste stop var strømmen kun 0,7 og der gik heller ikke længe før de første fladfisk kom til overfladen. Det gik slav i slav og Bjarne flyttede hver gang fiskeriet døde ud. På et tidspunkt havde jeg en ising på krogen og da jeg trak den op svømmede en ising efter. I overfladen angreb den anden ising den som havde bidt på krogen, det var som om den sagde “hallo, du stjal min orm” Et helt minut cirkelede den bare rundt, end til jeg fik pladseret den anden krog med orm på lige for næsen af den og den bed på, så jeg fik begge to.

På et tidspunkt begyndte Jan Østergård at fange makreller, men inden vi andre nået at rigge om var de væk igen. Jan nåede at fange 5 stk. i 500 g. størrelsen.
Der blev fanget 6 arter foruden rødspætter, skrubber og isinger blev der også fanget makreller, ulke og kutlinger.
Poul Erik fik 5 arter, men blev alligevel overgået af Jan Østergård med 4 arter i point dysten, idet Jan havde flere kg. og antal fisk end Poul Erik.
I Grandslam blev det undertegnet som vandt med en rødspætte på 44, skrubbe på 37,5 og en Ising på 34 cm. i alt 115,5 cm. Foran Jan Ø. med en samlet 112 og Preben 111,5 cm.
12 mand havde i alt 239 fisk med i land. Jan Ø. blev topscore med 32 fisk.

Se resultatet på point og Grandslamturen andet sted på hjemmesiden.

På havnen var der præmieuddeling. Jan Ø. fik en for vinder af pointturen og undertegnet fik for vinder af Grandslam og største fisk.

Nu hvor vi var så mange samlet, spurte formanden, hvad gør klubben i fremtiden med andespillet, idet bestyrelsen ikke kunne magte opgaven selv. Men der var ikke den store opbakning fra medlemmerne besluttede formanden, kasseren og næstformanden at der bliver ikke flere andespil fremover.

Næste havtur er lørdag d. 14 okt. med MS-Svend fra Spodsbjerg. Der er 7 pladser tilbage.

Mvh Frank

Sidste nyt.
Så fik vi taget hul på pointturen og klubbens nye tiltag, iform af en Grand slam konkurrence, hvor hver mand helst skal fange både en Rødspætte, Skrubbe og en Ising. Så måler man den størreste af hver art man har fanget og så gælder det om at have så mange cm. som muligt. Det viste at det var svært nok at fange de tre arter “for nogen”
Vi skulle ha` været 10 mand, men en havde sovet over sig, så vi var kun 9 mand. Jeg havde booked MS-Amigo til denne tur, et dejligt skib med masser af plads ombord og det var Henrik selv ved roret. Undertegenet havde været tidligt op, for der skulle pakkes Sandorm til 10 mand (300 stk.) Hentes morgenbrød og Børsteorm.
Fiskeriet forgik under svære forhold. Strømmen løb stort set 2 mil. hele dagen og ved middag friskede vinden op så vi havde en frisk vind fra sydøst og det er ikke gode forhold i Langelandsbæltet. Vi lå også over ved Lolland siden hele dagen og fiskede fladfisk. Fiske efter Torsk var umuligt da strømmen der løb næsten 3 mil. Så det droppede vi.

Havturen d. 18 marts blev en kort fornøjelse. Efter 3 timer på Langelandsbæltet valde Verner at sejle i havn igen, hans vindmåler omborg havde vist op til 24 sek.m. Vi andre syntes også det var en god ide.
Dmi og yr havde ellers lovet ok fiskeri vejr denne lørdag, men sådan blev det ikke.
Der blev fanget en 10-12 Torsk men i den størelse, der skulle ud igen.

PS. Næste tur er søndag d. 30 april. Point/granslamtur m. MS-Amigo

Mvh. Frank

18/2 2017

Så fik vi taget hul på 2017, med en havtur fra Spodsbjerg. Vi skulle med en ny skipper “Henning” som havde overtaget MS-Svend sidste år. Vi kunne godt mærke at han var ny mand i Langelandsbæltet og det skal siges til hans forsvar, det var ikke hans skyld at der ikke blev fanget flere fisk for han snakkede meget med bare Kim og Henrik over radioen, som også var på bæltet denne dag + han spurte mig hvad jeg syntes vi skulle prøve.
Jeg snakkede med Kim (som er skipper på Amigo) lige inden vi sejlede ud og han sage at der ikke var mange Torsk i Bæltet lige nu.
Først på ugen havde turbådene fisket syd for Spodsbjerg uden det store held, så vi besluttede at gå nord på for at prøve Ko`en. Der lå Henrik med MS-Kirsten og de havde fisket en halv time uden at fange noget. Så han forslog at vi skulle sejle syd på for at prøve der, så det gjore vi.
Det skal lige siges vi havde næsten 3 mil. strøm da vi startede fiskeriet og da vi sluttede fiskeriet havde vi 1 mil. Og vi fiskede lige fra 15-50 m. vand og prøvede mange ting.
Vi fangede ca. 10 små Torsk til 9 mand. Kun Preben fik en som var over målet. De andre turbåde fik 0 og 6 fisk.
Fiskerikontrollen var også på vandet denne dag, men vi blev ikke tjekket for fisk og fisketegn.

PS næste tur er d. 18/3 med MS-Felix fra Spodsbjerg.

Mvh Frank

Sidste nyt fra Saltvandsklubben.
Torsdag 2/2 2017 afholdt Saltvandsklubben deres årlige generalforsamling. 12 mand var mødt op. Der iblandt et nyt medlem Niels Jørn Jensen ( Velkommen til “Niels”)

Første punkt på dagsorden var valg af dirigent.

Valget fald på Ove Madsen. Ove takkede for valget.

Andet punkt var formandens beretning.

Formanden fortalte at klubben i 2016 havde 33 medlemmer. Af dem havde 20 været med på en af klubbens havture. Der blev gennemført 8 havture med noget blandet succe. Torske turene har været meget svingende lige fra en 0 tur i januar til 76 stk. på en turen i marts. Fladfisketurene har været ok når det gælder antal fisk med hjem.
6-7 mand var med til Skagens Havfiskefestival, her blev Martin Sørensen bedste mand på 25 plads.
De 2 2-dagsture på Nordsøen havde kun 6 og 5 medlemmer med. Til gengæld fik de mange fisk med hjem.
3 havture måtte aflyses pga. vejret.
Andespillet var ok besøgt ca. 50 personer.
Formanden var ikke tilfreds med opbakningen fra medlemmerne på klubturene, om det skyltes den høje alder mange af medlemmerne er ved at ha` vide ikke. Et sammenarbejde med OSK. har ikke båret frugt og det EU og fiskeriministeret har vedtaget om Torskekvoter for 2017 kommer nok heller ikke til at hjælpe os i år. Vi har haft 4 gæster med i løbet af året. Man skal måske også bare se i øjnene, at det bare er svært og få folk med ud fiske på havet?
Angående andespillet sage formanden at det nok var sidste klubben afviklede, idet både kasseren og formanden er hængt hårdt op arbejdsmæssigt i den periode hvor Andespillet afvikledes (dec.) og vi kunne heller ikke låne Toftevej 65 mere. Så vi skulle også ud og finde nye lokaler fremover. men intet er afgjort endnu.
Formandens beretning blev godkendt.

Klubbens regnskab.

Idet kasseren havde meldt afbud, gennemgik klubbens revisor “Ove Madsen” klubbens regnskab.

Regnskabet blev godkendt.

Indkomen forslag.

Bestyrelsen havde ikke modtaget noget.

Valg af bestyrelse.

På valg var Frank Rasmussen, Poul Erik Duus og Ivan Bremholm. De modtog alle genvalg.

Valg af 2 suppleander.

På valg var Bjarne Jensen og Jan Ø. Nielsen. De modtog også genvalg.

Valg af 2 Revisorer.

På valg var Ove Madsen og Rune Sørensen. De blev begge genvalgt.

Eventuelt.

Her blev klubbens pokaler uddelt.

Vinder af de 3 Torskepokaler blev Ole Due med sin Torsk på 3 kg og 70 cm.
Vinder af Fladfiskepokalen blev Michael Jacobsen med i alt 2980 g.
Vinder af Pirkebrættet blev Poul Erik Duus med i alt 9,3 kg
Vinder af Pointturen blev Jan Ø Nielsen med 406 point.
Ørred, Havørred og Geddepokalen blev ikke uddelt, da der ikke var tilmeldt nogen.

Mødet sluttede af med smørbrød/ostemad og øl og snaps.

PS. næste havtur er d. 18 feb. fra Spodsbjerg m. MS-Svend. Pt. 3 pladser tilbage

1. dec 2016.

Klubbens årlige andespil blev afviklet d. 1. dec. Ca. 50 var fremmødt og som det så ud til, havde de en hyggelig aften. Der blev spillet om 10 ænder, 6+5 fladfisk, 4+6 juleøl og 2 gæs. Der blev også solgt amerikansk lotteri om ca. 50 gevinster, lige fra masser af chocolade til 2 kransekagetop, 3 købmandskurve, 1 fisketaske.
Der skal lyde en STOR TAK til Anne Grete for de flotte sidegevinster og Preben for at tage sig af salget af lotteriet.
Det kan nok også blive det sidste andespil, som klubben kommer til at arrangere, idet både Kasseren og formanden er hængt lidt hårdt op arbejdsmessigt, så det er lidt svært at få tid til at lave et andespil. Og som det ser ud lige nu kan vi ikke låne huset på Toftevej mere til vores andespillet. Men intet er afgjort endnu.

Mvh Frank

EU/fiskeriministeret har kommet med en bekendtgørelse der kommer til at ramme os lystfisker i 2017. Der menes at torskebestanden er så lille i den vestlige østersø,Langelandsbæltet og Øresund at mand har valgt at sige, Lystfisker må kun hjemtag 5 Torsk i januar og fra 1. april og året ud. Og fra 1. februar til 31 marts må vi kun hjemtag 3 Torsk.
Jeg må sige at jeg som lystfisker kan godt leve med det bekendtgørelse, for det er stort set det vi plejer at fange når vi er på Langelandsbæltet. Så vist det er det der gør at der bliver flere Torsk i fremtiden er det OK.
Det er selvfølgelig ikke godt for den lystfiskerturistme. Og specielt Langeland bliver nok hårdt ramt, men lad os nu se.
Ellers må vi tage til vestkysten/det gule rev, hvis vi skal fange Torsk.
Vi køre ihvertfald vidre som vi plejre her i klubben.

Mvh. Frank

D. 13 nov. aflage Saltvandsklubben sin sidste point/fladfisketur for 2016, og det var dejligt at se så mange medlemmer igen. Ja, jeg havde faktisk folk på venteliste for at komme med, så vi var 12 mand.
Fiskeriet var så som så med mange udfordringer, meget strøm (mellem 1,2-1,8 mil.) Frisk vind (8-9 sek. m. fra syd) og en ekstrem lavvande, næsten en meter under normalt vandstand. Og fladfisk, som var meget forsigtige.
Per Hansen havde været med OSK. dagen før, der havde han 48 fladfisk med hjem og på denne her tur fik han 12 stk. Men han sage også at det var under helt andre forhold vi fiskede under og det kunne jeg også høre når skipperne snakkede over radioen, der var stor forskel på lørdag og søndag.
Verner sejlede os over på Lollandsiden, hvor vi fiskede på Lossepladsen hele dagen.
Jeg havde været ude og grave Sandorm om fredagen til turen. Dem fiskede jeg med hele dagen. Og om det var det da gjore at jeg 22 fladfisk med hjem ved jeg ikke, for Jan Rasmussen, der stod lige ved siden af mig og fiskede med Børsteorm fik også 22 med hjem, mens de andre lå på mellem 5-12 stk. med hjem, på Børsteorm.
Pga. vejret sejlede MS-Fie ind 2 timer før, da mange af dem han havde med var søsyg og gerne ville ind. Flere af de andre turbåde fortalte, at de havde også søsyge folk ombord. Jeg vil da også gerne indrømme, det var ikke for landkrabber.
Pga. få tilmeldinger til fladfiskepokalen var det helt åbent, hvem der ville vinde den. Det gjore Michael Jacobsen med fisk på 860-800-520-420-380 g. og en samlet vægt på 2980 g. Alle fanget på denne her tur.
Tillykke Michael.
Pointturen skulle også afgøres. og her stod kampen mellem Jan Østergård, Poul Erik Duus og undertegnet. Men da Jan ikke kunne komme med pga. barnedåb var det op til Poul Erik og mig at samle point nok til at slå han. Det lykkes os ikke “Tillykke Jan” Poul Erik fik 65 point og jeg fik 92 point. Og når vi så trækken den dårligste tur fra lander Jan Østergård på 406 point. To´er bliver Frank Rasmussen med 402 point. og tre´er Poul Erik Duus med 397 point.
Da der ikke havde været så mange med på pointturene i år og de dårlige vejrforhold vi havde på denne her tur, valde flere ikke at rense deres ombord. så derfor ser tilmeldingen til pointturen sådan ud. Se under Pointtur.

PS. HUSK VORES ANDESPIL D. 1. DEC

Mvh Frank

D. 18 sept. fik vi afviklet den 3 pointtur i år, desværre var vi kun 6 medlemmer og 2 gæster.
MS-Felix med Verner ved roret lage skib til dysten. Jeg syntes bestemt der er en sjov konkurrence, som er med til at gøre en til en bedre fisker når man fisker efter de forskellige arter.
Vejret var bestemt ikke med os denne søndag, efter 14 dage med højtryks vejr og svag vind, blev det lige pludselig efterår. Frisk vind fra nordøst, som ved middagstid sage 13 sek.m. Gjore at vi opgav torstefiskeriet da vi ikke kunne ligge ud midt i Langlandsbæltet p.g.a. strøm og meter høje bølger. Så vi måtte sejle helt over til Lolland siden, for at finde lidt læ. Men bare det at skulle krydse bæltet gav Verner sved på panden.
Fiskeriet var ok taget vinden i betraktning. Poul Erik lage hårdt ud, de førter 4 fisk, 4 arter “sådan” Per Hansen havde taget sin datter Christina med. Hun viste os lige at hun havde bare styr på det fladfiskeri idet hun var den, der fanget flest fladfisk, 25 stk. “godt gået Christina” Du har også en god læremester i din far.
7 mand og 1 dame fangede i alt 150 fisk, iform af Rødspætter, Skrubber, Isinger og Kutlinger, Specielt Jan Østergård havde styr på Kutlingerne idet har fangede 6 stk.
Resultatet blev.

2 dagsturen d. 18-19 aug. med MS-Bodil fra Thyborøn blev en super tur. Flot vejr og masser af fisk. Desværre var vi kun 4 fra Saltvandsklubben. Det lykkes mig dog at finde 7 mere igennem Facebook og MS-Bodil hjemmeside så vi var ialt 11 mand.
Inden vi gik til køjs trak vi lod om pladserne på skibet og aftalt med Per (vores skipper) hvor vi skulle starte fiskeriet og hvad vi ville fiske efter. Aftalen blev Vestbanken og vi skulle fiske efter store Torsk, Langer og hvad der ellers skulle være på vragene der.
Kl. 02,00 forlod vi havnen i Thyborøn med kurs mod Vestbanken, kl. 10,30 lå vi på det første vrag. Vi havde dog inden gjort et par små stop, hvor vi fiskede efter makreller som vi skulle bruge som agn. De første vrag skulle der lige gå 5 min. før der skete noget, men så kom der også fisk op i en jævn strøm, det var både Torsk og langer. Vi tog 5 drev over dette vrag inden vi sejlede vidre til næste, som lå en ½ time væk. Der var flere der fik fisk med det samme de nå`et bunden, det var Torsk og Sej som kom op og på de andre drev over vraget kom der også langer op. Alle fiskene lå fra 3 til 7 kg. 3-4 vrag var det samme, men på det 5 vrag fik jeg hug, hvor jeg godt kunne mærke at det var lidt tunger end de andre og den første måler kom på dæk en Torsk på 12,5 kg. Dagen fiskeri havde været godt. Under aftensmaden aftalte vi med Per ( Skipper) hvad vil skulle fiske efter om fredagen og valget blev Store Torsk og Lange. Mens vi nød en flot sol nedgang og mørket sinkede sig fiskede vi efter makreller så vi havde agn til fredags fiskeri.
Efter en god nats søvn var vi alle klar igen kl. 07,00 til af fiske. Vi fiskede på 4 vrag og en sten grund om fredagen. Midt på formiddagen fik jeg igen et hug, som var lidt tungere end de andre og det viste sig at være turens anden måler iform af en Lange på 12,5 kg. En time senere var det en af klubbens gamle kendninger fra Frederikshavn Havfisker klub Lars Andresen, som fik en Lange på 10,7 kg. Og på det sidste vrag vi fiskede på lykkes det Michael Jacobsen at sætte ny klub rekordt med en Lange på 13,5 kg.
Det lykkes os at fange 9 arter. Torsk, Lange, Sej, Kuller, Havkat, Knurhane, Rødfisk, Ising og masser af makreller
Bjarne Jensen fik sin første Havkat på 4 kg. Per Hansen fik en Rødfisk og en Kuller. Og Michael Jacobsen fik en Ising.
Alle mand havde mellem 30-50 kg. rent filer med hjem.

Knæk og Bræk Frank

25/6 2016

Kun 6 klubmedlemmer var med på årets 2 pointtur (meget skuffene) Men tilgengæld fik vi en super fisketur. Der var også 2 gæster med så vi var 8 ialt.
Det var Spodsbjerg, som var udgangshavn og det var MS-Amigo og skipper Kim som sejlede for os.
Efter lodtrækning om pladserne ombord satte vi kursen mod torske pladserne. Kim havde godt nok fortalt os at der ingen Torsk var og det første drev havde han ret “ingen fisk” Anden drev havde vi rigget om så vi nu fiskede med orm og det hjalp, der begynte at komme Torsk på dæk dog i mindre størrelse, der var dog 8 der holdt målet på de 37 cm. som er vores mindste mål. Der blev også fanget en del Rødspætter på torske pladsen.
Vi brugte en time på torske fiskeriet og satte så kursen mod Lolland hvor vi skulle fiske efter fladfisk.
Vi havde perfekte forhold svag vind og en strøm mellem 0,5-0,8 mill. dog manglede vi lige solen, men det var fladfiskene lige glad med. Der blev fanget fisk lige fra starten og det var skrubber og isinger som var dominerende. Og der var rigtig mange skrubber på de 400- 500 g. og jeg synte også der var mange der havde en fin tykkelse, der var også nogle som godt lige kunne bruge et på måneder mere. Vi brugte også en halv time på Pighvar men der var så meget fedtmøj og skit på bunden så det opgav vi.
Resultatet på pointturen blev: Se under reslutatet listen.

Nordsøeturen levede næsten op til vores forventning, der var bare lige det at havkattene ville ikke lege med.
7 mand fra Saltvandsklubben var med på turen, som var en 2-dagstur med MS-Bodil fra Thyborøn i dagene d. 26-27 maj. Poul Erik Duus, Jan Østergård, Michael Jacobsen, Bjarne Jensen, Per Hansen, Ivan Bremholt og undertegnet.
Vi havde perfekte forhold på turen, svag vind, masser af solskind, men ikke ret mange katte. Vi sejlede ud fra Thyborøn kl. 02,00 og var ved det første vrag kl. 11,00. Der blev fanget fisk lige fra starten af, men ingen havkatte. Vi fiskede på 4 kattevrag den første dag og der blev kun fanget 7 havkatte til 12 mand og det var igen kattekongen Per Hansen, som var bedst mand med 2 katte, størst på 4 kg. Resten af dag 1 fiskede vi ind på nogle sten, det gav masser af Sej og Torsk i 2-3 kg. klassen. Inden vi gik til køjs aftalte vi næste dags fiskeri og vi blev enig om at droppe havkattene og gå efter andet fisk.
Dag 2 startede kl. ca. 07,00 på et vrag og jeg skal love for at vi blev vågne for alle mand stod med fleks på klingen og det var Torsk på 3 og op til 10 kg. som blev trukket op. Og havde du forfang med 3 kroge havde du 3 fisk på. Jo så var vi i gang. Der blev fange rigtig mange fisk på dag 2. Så mange at Jan Østergård valde at genudsætte Torsk på 10, 9,2 og 8,5 kg. Som han sage, hvad skal vi med alle de fisk. Jeg kunne kun give ham ret. Der blev fanget Torsk op til 12 kg, Langer op til 11,5 kg, Sejne var op til ca. 3-4 kg, Kuller på 1,5 kg og en Knurhane 680 gram som var en tangering af både rekorden.
Skipper Per var en sand mester i at finde fiskene til os og hans hjælper Ole til at ordne fiskene få dem som ikke gad eller var for trætte til det. Mange havde over 50 kg. rent kød med hjem.

Mvh Frank

Den første pointtur i år blev noget af en udfordring. Kraftig vind (12-18 sek.m. fra vest) Strømmen løb fra start 3 mil.
Jeg valde at gennemføre turen selvom Henrik (ejrer af MS-Amigo) gerne ville aflyse.
Jeg aftalte med Kim som var skipper på MS-Amigo at vi starter med at fiske efter Torsk. Vi skulle ikke ret langt ud i Langelandsbæltet før himmel og hav stod ud i et, så der skulle holdes på hat og briller.
Første stop gav en Torsk og den gav mig kamp til stregen, for det viste sig at den var fejlkroget i halen og da jeg også skulle kempe med en 3 mil. strøm og en vind, som gik hver sin vej følges den kempe stor, men den var kun ca. 2,5 kg. Den deltog så ikke i konkurrancen p.g.a. fejlkrogning. De andre stop gav kun få fisk. Dog lykkes det Poul Erik at fange en pæn Hvilling. Så vi valde at tag op til Tranekær fyr lidt før planlagt.
Resten af dagen skulle vi fiske efter fladfisk. Det lykkes 12 mand at fange 63 fladfisk, der var store nok. Per Hansen fangede den største Rødspætte på 39,5 cm og Ove Madsen fik den største Skrubbe på 37 cm. Så resultatet på pointturen blev.
Se under resultatlisten.

Havturen d. 6. marts blev en super tur, det var ved at være længe siden at vi har haft en rigtig god havtur. Vejrmelderingerne var ellers ikke for gode op til turen, 2 dage før turen lovede de hård vind fra nordøst og masser af regn, men sådan blev det ikke. Næsten ingen vind og kun meget lidt regn.
Vi sejlede med MS-Felix og Verner ved roret. Verner fortalte os at der ikke var ret mange Torsk, de havde kun fanget nogle få stk. dagen før. Men jeg havde hørt fra fiskerne at der er masser af Torsk, de må bare ikke fange dem sage de.
Vi sejlede syd over, ned til blindtammen. Desværre løb der en 3 mil. strøm. Så vi sejlede længere syd på, det var heller ingen succe. Så forslog Verner at vi kunne prøve 23 m. kurven og der var torskene. Godt nok løb strømmen mellem 2-2,5 mil. men der var Torsk der ville bidde.
10 mand fangede 75 Torsk og Per Hansen fik også en fin Sej på ca 2 kg. De største Torsk vejede 3 kg og blev fanget af Ole Due og undertegnet. Det var også undertegner, som fangede flest 13 stk.
Der kom hele 16 tilmeldinger på Pirkebrættet

Mvh Frank

Torsdag d. 11 feb. afholdt Saltvandsklubben deres årlige genneralforsamling, desværre var kun 9 mand mødt op, det var noget skuffende idet vi trods alt skulle tage afsked med vores kasser igennem 25 og ha` valgt en ny.
Mødet forløb således.
Ove blev valgt som dirigent

Formandens beretning

Formanden fortale om året 2015 og at møde deltagelsen på vores ture kunne godt være bedre. Dog havde 22 forskellige ud af 35 medlemmer været på en eller flere af turene. Kyst turen i maj blev aflyst p.g.a. ingen tilmelde. Torske fiskeriet var noget skuffende i 2015 men til gengæld var fladfiskeriet super. Pointturene var også pænt besøgt dog var 2 ture ikke fuld booked.
Formanden fortalt så om fremtidens ture i 2016, om en Pighvar tur til maj som Poul Erik tager sig af.
Til sidst takkede Frank så kasseren Erik for hans store arbejde igennem de 25 år han var kasser.
Formandens beretning blev godkendt.

Klubbens regnskab.

Erik startede med at læse et refarat op fra den gang han blev valgt som kasser, hvor der var noget lavvandet i klubkassen. Han roste bestyrelsens arbejde for at være ansvarsbevist og specielt Poul Erik for deres par løb igennem 25 år.
Erik gennem gik regnskabet og det viste et lille overskud på 360 kr.
Erik takkede af med et stort bifald fra de fremmødte.

Indkomne forslag.

Dem var der ingen af.

Valg af bestyrelse.

P.g.a. nogle vedtægter i klubbens love, hvor en formand og kasser ikke kan være på valg sammen, var det kun Erik, som var på valg. Han modtog ikke genvald, så vi skulle vælge en ny og valget fald på Per Hanssen.

Valg af Bestyrelse: Martin Sørensen.

Valg af Kasserer: Per Hansen.

Valg af suppleanter.

Valget fald på Jan Østergaard og Bjarne Jensen.

Valg af revisorer.

Ove Madsen og Rune Sørensen blev valgt.

Eventuelt.

Klubbens pokaler blev uddelt og det var en enside forstilling, idet klubbens formand modtog alt. Torskepokalerne, Pirkebrættet, Fladfiskpokalen og Pointturen. Der var ingen tilmelde Havørred el. Ørreder og heller ingen Gedder.
Formanden udnævnede Poul Erik Duus og Erik Hansen som æresmedlem af Saltvandsklubben af 1953.
Mødet sluttede af med en gang smørbrød, snaps og en øl.

Mvh Frank

Havturen d. 23. januar blev en barsk omgang. Dmi lovede sne og is slag om morgenen, hvor vi skulle køre til Spodsbjerg. 13 mand var tilmeldt til turen, men kun 9 var mødt op. Gert`s bil gik i stykker på vej derned og andre havde sovet forlænge. Det tog også et kvarter længere at køre til Spodsbjerg fra mig af, men ellers syntes jeg at vejret var ok.
Fiskeriet kan gøres meget kort “ 0 fisk “ på 7 timers fiskeri. Selvom vi havde havblik vande, var det absolut ikke roligt under overfladen. Det første sted vi lagde os var der en 3,5 mil strøm og sådan var det bare hele dagen. Vi havde håbet at strømmen ville lægge sig i løbet af dagen, men sådan blev det ikke.

Næste tur er d. 14. feb. Turen skulle ellers ha` været fra Bangenkop, men der er flyttet til Spodsbjerg. Hør på generalforsamlingen d. 11 feb, hvorfor?

Mvh Frank.

Man har nu mulighed for at tilmelde sig på turene, via (ture-tilmeldings) linket på hjemme siden. Frank og Webmasteren vil modtage en besked/kvittering på sin mail for den tilmeldte. Man har også stadig mulighed for at kontakte Frank på Mobil: 22517981 efter kl 15:00 hvis man vil det.

Man vil fremadrettet kunne følge med på hjemme siden, hvem der er tilmeldt på de kommende ture, under linket (Tilmeldte) bliver opdateret løbende….

Mvh Webmasteren (Rune L. Sørensen).

klubben holder generalforsamling torsdag d. 11 feb. Indbydelsen kommer også pr. brev. med tidspunkt og sted.

Mvh Frank

Godt nytår til jer alle. Jeg håber i er kommet godt ind i det nye år, for der venter mange spændende fisketure i 2016. Vi lægger ud d. 23. januar med en torsketur fra Spodsbjerg m. MS-Amigo. På denne her tur træder vores sammenarbejde m. O.S.K. i kraft. D.v.s. at de har fået 4 pl. på turen og vi har 8.
Havturen d. 14 feb. er fra Bangenkop. Det bliver en vragtur, hvor vi sejler ud kl. 7,00 og er i havn igen kl. 16-17,00 alt efter vejr og fiskeriet. Denne tur kommer til at koste 450-500 kr.
D. 3. marts har vi igen en torsketur, som O.S.K. bliver en del af og fra april tager vi hul på pointturene.
Torsdag og fredag d. 26-27 maj har vi en 2-dags med MS-Bodil fra Thyborøn. En tur, hvor Havkattevragne er dem vi går efter. D 18-19 aug. er det igen en 2-dagstur med Bodil, denne gang er det storsej og Torsk vi går efter.
Jo, der er noget at glæde sig til.
Turen her 2. juledag blev aflyst p.g.a. vejret. Men i bagklogskab syntes jeg godt turen kunne være gennemført, for den vind der var blevet lovet kom ikke.

Mvh Frank

Bankospillet torsdag d. 3. dec. blev pænt besøgt, 65 spiller var mødt op, det er ok, men der er stadig plads til flere. Der skulle spilles om 10 ænder, 10+5 fladfisk og 2 gæs. Der blev også solgt amerikansk lotteri om ca. 75 gevinster og der var ingen problemer med at få solgt de 1200 lodder, tværdigmod kunne vi godt ha` solgt lidt flere.

Vi havde alle en hyggelig aften og der skal lyde en stor tak Jytte og hendes hjælper i køkkenet. Preben, han solgte lotteri og kontroledere når folk havde banko og Poul Kern for hans dejlige fynske opråb af nummerene i spillet.

Der skal også lyde en stor tak til alle dem, som havde sponsoreret til lotteriet og Anne Grete, der havde lavet alle de flotte side gevinsterne.

Rigtig glæde jul allesammen.

Nogle af os ses 2. juledag på årets sidste havtur m. MS-Felix. Der er stadig få ledige pladser tilbage.

Refarat fra fladfisketuren d. 8 nov.

9 mand var mødt op til årets sidste fladfisketur. Desværre var der kommet nogle afbud i løbet af ugen så kun 6 klubmedlemmer var med pluds 3 gæster.
Der var lovet storm op til turen men vinden lage sig tidligt om morgen så turen blev faktisk ok.
Folk var blevet noget kræsne efter de mange fladfisketurer her i efteråret, for der blev smidt mange ud igen, der var ovre målet. Men alligevel havde de 209 fladfisk med hjem. Der er ok.
Fiskeriet forgik oppe ved Tranekær Fyr og det var rødspætter og isinger der dominerede fangsterne.
Der kom ingen tilmeldninger til fladfiske pokalen, så vinder af pokalen 2015 blev undertegnet med en samlet vægt på 3550 g.
Mvh. Frank

Husk andespillet torsdag d. 3. dec. Toftevej 65 i Odense. Spillet er åbent for alle så tag bare familie og venner med.
Der spilles om 10 ander, 10+5 fladfisk og 2 gæs. Der sælges også amerikanske lotteri om mange flotte gevinster.
Andespillet er røgfrit.
Vel mødt.

Klubben har indgået et sammenarbejde med Odense Sportfiskerklub fra 2016. D.v.s. at o.s.k. medlemmer kan deltage på vores tur på lige fod med os (priser på turene) dog kan de tidlist tilmelde sig 14 dage før. De kan heller ikke konkurrere om vores pokaler.
Et sammenarbejde jeg glæder mig meget til.

Jeg vil ønske alle medlemmer af klubben en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår

Mvh. Frank

så blev den 4. pointtur afviklet. 11 mand skulle samle så mange point som muligt. Efter de 3 første pointture var der 6 medlemmer som lå til at kunne vinde. Desværre kunne Preben og Henrik ikke være med, så kampen skulle stå mellem Jan Ø, Michael, Poul Erik og undertegnede.
Vi sejlede over til Lolland men desværre løb der en stærk strøm ( 1,3-1,8 mil.) der hvor vi startede, så vi tog lidt tættere på Lolland og det hjalp. Jeg kunne ikke skaffe Sandorme til turen, så Verner sørgede for Børsteorme til os. Og gud hvor jeg savnede mine sandorme. Der skulle gå over er time før jeg mærkede det første nyk i stangen mens de andre omkring mig fangede fisk hele tiden. Så jeg måtte stå for skud til en masse røg i starten, men som et gammelt ordsprog siger “ den der ler sidst, ler bedst”. For lige pludselig fik jeg det til at køre, og så gik det stærkt, for jeg var også kommet langt bagud.
Det var ikke så store fisk som vi plejer at fange over på Lolland siden, det skyldes nok vi lå lidt tættere på land end vi plejer. Da strømmen aftog over middag, tog vi ud på lidt dybere vand og så kom der lidt større fisk op.
Per fangede den største Rødspætte på 900 g. og Bjarne fik den største Skrubbe på 820 g. 11 mand havde 196 fisk med i land og resultatet på pointturen blev: Se resultatlisten.
Mvh Frank

D. 3. pointtur i år blev afviklet d. 26 sep. fra Spodsbjerg med MS-Felix. Desværre var vi kun 8 mand, så der var masser af plads ombord. Jeg havde sørget for morgenbrød og Sandorm. Henrik havde sørget for Børsteorm. Vejret var med os, sol og svag vind.
Der var en god stemning ombord da vi satte kursen mod Lolland, for vi ville satse på fladfisk hele dagen da der ikke er så mange Torsk i Langelandsbæltet lige for tiden. Men fladfisk er der masser af, der blev taget godt fra hele formiddagen, men ved middagstid tog strømmen så meget fat, at den løb over 2 mil. det gjorde fiskeriet noget besværligt men udfordrene. Der blev fanget 5 arter. 1 Ulk, 1 Hvilling og masser af skrubber, isinger og rødspætter.
Resultatet af pointturen kan ses i resultatlisten.
MVH Frank

Så fik vi taget hul på 2 halvdel af 2015 og vi lagde ud med en Pighvartur d. 30 august, en tur jeg havde glædet mig til i lang tid. Jeg blev heller ikke skuffet. Vi var 12 mand tilmeldt og jeg havde booked MS-Amigo til turen fordi jeg vidste at skipperen vidste en del om Pighvar fiskeri. Desværre havde Kim, som normalt sejler med MS-Amigo ikke tid til at sejle med os, men havde fået den tidliger ejer til at sejle istedet. Pighvar stederne var plottet ind på GPS` en, så det var bare at sejle op til dem. Jeg havde fået en Kerteminde fisker til at skaffe mig nogle friske tobiser til turen. Klubben gav morgenbrød fordi vi var fuldtallige. Vejret var perfekt, svag vind og overskyet.
Så var det bare om fiskene ville lege med. Skipperen fortalte at en ligende tur for nogle uger siden gav 0 fisk. Men der skulle kun gå 10 min.´s fiskeri før undertegnede fik den første Pighvar, der lige holdt mindstemålet på 30 cm. Efter 1 times fiskeri havde vi allerede fanget 3 Pighvar. Svend Erik og Poul Erik havde også fået en hver på 30,5 og 31 cm. Den næste time gav ingen Pighvar, dog blev der fanget Hornfisk, rødspætter, skrubber og isinger. Så vi ville prøve et nyt sted. Det gav ingen Pighvar efter et par timer fiskeri, men en del andre fisk. Jan Ø fik en stor Hornfisk og Makrel og Jim, som var gæst på turen fik nogle store flotte rødspætter.
Vi sejlede tilbage til det sted, hvor vi startede fiskeriet og der gik heller ikke længe før der igen blev fanget Pighvar. De første 2 var lige små nok og blev sat ud igen. Så var det igen Svend Erik, der fik en på 35 cm. og lidt efter fik Keld Hansen en Slethvar på 36 cm og 640 g. “ ny klubrekordt “ Tillykke med det Keld.
Så ialt blev der fanget 6 Pighvar og en Slethvar. Det vil jeg betragte som godkendt.

PS. Næste tur er d. 26 sept. med MS-Felix og det er en pointtur.

Knæk og Bræk
Frank

Jeg håber alle har haft en rigtig god sommerferie og fået batterierne ladet op, så i er klar til efterårets klubture. Vi starter d. 30 august med en Pighvartur fra Spodsbjerg. Der bliver kun fisket efter Pighvar på denne tur. Man skal ikke forvente at man står og skovler pighvar op. Pighvaren er en lidt sky fisk og er svær at fange. Fanger vi 10-20 stk. er det rigtig godt. Der er ledig pladser endnu.
Efteråret byder selvfølgelig på en del fladfisketure og 2 pointture. Se nu at få jer tilmeldt på turene i god tid ellers bliver turene tilbudt til andre, som gerne vil med, så vi ikke står med et underskud på vores havture hver gang.
Knæk og Bræk
Frank

Kystturen til Måle Strand blev aflyst p.g.a. Ingen tilmeldet.

9. mand fra klubben deltog i Skagens Havfiskefestival i weekenden d. 16-17 maj. Det blev en blandet fornøjelse, meget blæst og små fisk og sekunderer pladser. Men ellers var det igen, igen rigtig hyggeligt i Skagen og det skal der lyde en stor TAK og et STORT TILLYKKE med deres 40 års jubilæum.

2. dagsturen fra Thyborøn med MS-Bodil d. 1-2 juni måtte også aflyses p.g.a. vejret. Jeg har lavet 2 ture i 2016 med MS-Bodil, en kattetur d. 26-27 maj og en tur efter store Torsk og Sej d. 18-19 august.
Tilmeldinger på disse ture, er at man er først med, når man har betalt mig 500 kr. i depositum inden d. 1 november. Og hvis der er flere pladser tilbage er de åben for ikke medlemmer af klubben d. 1 januar.

Til sidst vil jeg ønske alle medlemmerne en rigtig god sommer og minde jer om at vi starter op igen d. 30 august med en Pighvartur fra Spodsbjerg med MS-Amigo.

Mvh. Frank

25/4

2 pointtur i år var med MS-Svend fra Spodsbjerg. Vi skulle ellers ha` været med Verner, men ham havde dobbel booked sig, så han mente at vi var så flinke at vi var nemmest at flytte med. Det er vi osse og vi skal ikke tage fejl, for Benny er en supper skipper med mange års erfaring både som dykker og skipper i Langelandsbæltet.
Vi startede fiskeriet efter fladfisk oppe ved Tranekær Fyr. Der skulle vi fiske i 2½ time. Der gik heller ikke længe før de første fladfisk kom på dæk og der var nogle virkelige store imellem men de manglede noget sul på kroppen. Jeg fik selv en Rødspætte på 47 cm. den vejede kun 810 g. Havde det været om efteråret havde den nok vejede 1,2-3 kg. Der blev fanget lidt over 100 fisk ved Tranekær. Den sidste tid skulle vi bruge på torske fiskeri, som skulle forgå oppe ved Ko`en. Vi prøvede også lige et lille vrag på vej derud, men der var ingen hjemme. Der blev fanget ca. 20 Torsk over målet ved Ko`en. Så resultatet af pointturen blev. Se under konkurrence (pointtur)

14 marts.

Årets første pointtur blev en barsk adfære. Henrik havde sagt at det var op til mig om vi skulle sejle, for en frisk vind fra nordøst (9-11 sek.m.) er dårlig vindretning i Langelandsbæltet. Han havde også fortalt, hvor godt fiskeriet havde været hele uge med et hold tyskere, men der var vejret også meget bedre. Det var nok lige det der gjore at jeg valde at vi sejlede, sammen med det at jeg også havde været ud og grave ca. 500 sandorme og det var også en hård omgang.
Da vi havde sejlet i 5 min. tænkede jeg første gang “ dårlig beslutning” Vi røg rundt sammen med vores grej. Rasten af turen måtte vi hele tiden holde os fast. Og efter 2 timers fiskeri valde både MS-Felix og MS-Skjold at sejle ind igen, over haldelen af folkene var søsyge. Vi havde ingen søsyge så vi blev ud, men besluttede at sejle over under Lolland for at fiske efter fladfisk, for der var vandet mere rolig. Vi tog senere tilbage for at fiske efter Torsk.
Der blev fanget fisk. Torsk, Ising, Skrubbe, Rødspætte og Hvillinger men ikke ret mange, så resultatet blev.

Det var et super flot vejr på denne sidste vinterdag`s morgen (28/2) der mødte os i lørdags på Spodsbjerghavn. 11 mand var tilmeldt til turen, som var en torsketur. Men lad det være sagt med det samme, det blev en lang dag. Fiskeriet levede ikke op til vejret.
Vi var med MS-Amigo med Kim ved roret. Vi aftalte med Kim om at sejle nord på, op til Ko`en og vist strømmen ikke var for stræk skulle vi prøve vragne. Ko`en gav ingen ting og strømmen var helt nede på 0,2 mil. Så vi blev enig om at prøve vragne. men den kunne Kim ikke finde på de tal han havde fået, så det måtte vi opgive. Vi sejlede så sydover igen og prøvede der. hvor vi kunne se fisk på loddet. Men de ville bare ikke bide der hvor vi prøvede. Dagens fangst blev på 3 Ulke, 2 Isinger og ca. 10 Torsk når jeg tæller de små medTrist smiley
Rune fik en Torsk på 1,5 kg og jeg fik selv en på 2,5 kg og 64,5 cm, som begge skal tilmeldes pirkebrættet.
P.g.a det dårlige fiskeri og den tid vi spilte fordi Kim ikke kunne finde vragne, har han lovede os lidt ekstra fisketid næste gang, Som bliver d. 14 marts og er en pointtur.
Frank

14 mand var mødt op til generalforsamlingen d. 5 feb. kl. 19,30 Formande byd os velkommen og vi gik straks igang med dagsorden.

1. Valg af dirigent.
Valget fald på Ove Madsen.
2. Formandens beretning.
Poul Erik Duus gennnemgik årets gang og han var meget tilfreds med tilmeldingerne på vores ture og specielt vores fladfisketure som var fuldbooked. Torskefiskeriet kunne godt ha` været bedre. Skagens Havfiskerfestival var ikke noget at skrive hjem om, det var et super arrangement, men medlemmerne kunne bare ikke fange fisk nok til top pladseringerne. Formanden var heller ikke tilfreds med klubbens hjemmeside som den har kørt det sidste halv årtid. Formandens beretning blev godkendt.
3. Klubbens regnskab.
Erik Hansen var sygemeldt, så det blev klubbens revisor Ove Madsen, som gennemgik klubbens regnskab. Regnskabet blev godkendt. Selvfølgelig når der er et overskud på lidt 5,000 kr.
4. Indkommende forslag.
Der var 2 forslag. Jan Østergård forslog om ikke klubben skulle gi` et eller andet til Skagens Havfiskerklub p.g.a. deres 40 års jubilæum. Forslaget blev vedtaget. Der blev op til bestyrelsen og finde på et eller andet.
Frank Rasmussen havde et forslag om at man skulle trækkelod om pladserne omborg på pointturene. Også det forslag blev vedtaget.
5. Valg af bestyrelse.
På valg var Poul Erik Duus, Ivan Bremholm og Per Hansen. De modtog alle genvald, dog ønskede Poul Erik ikke at fortsætte som Formand, da han havde sidet på posten i 25 år. Han forslog at han byttede plads med Frank, så Frank bliver ny Formand og Poul Erik bliver Næstformand. Det blev godkendt.
Valg af 2 suppleanter. På valg var Martin Sørensen og Jan Østergård. De modtog begge genvald.
Valg af 2 revisorer. På valg var Ove Madsen og Peter Madsen. Ove modtog genvald, mens Rune Sørensen blev valgt som ny mand.
6. Eventuelt.
Klubbens pokaler skulle uddeles. Og de 3 pokaler for største Torsk over alt, Langelandspokalen og Jubilæumspokalen blev vundet af Ivan Bremholm med en Torsk på 5,5 kg. og 87 cm.
Pirkebrættet. Med Torsk på 2,5-2,5-2,6-1,5-1,0kg. =10,1kg. Frank Rasmussen.
Fladfiskepokalen. Med fisk på 490-500-510-520-690g. = 2710 g. Poul Erik Duue.
Havørredpokalen. Med en på 2,5 kg. og 64 cm. Fanget d. 20 dec. ved Kerteminde. Martin Fischer.
Ørredpokalen. Med en på 5,3 kg. og 76 cm. Fanget ved Blue Rock. Martin Fischer.
Ørredpokalen på klubtur. Med en Regnbueørred på 1 kg. Leif Clausen.
Pointturen. Med 167-139-182 point = 488 point. Henrik Bomann.
Geddepokalen blev ikke uddelt, da der ikke var nogen tilmeldt.
Til sidst Takkede generalforsamlingen Poul Erik Duus med hans 25 års jubilæum med et stort bifald og gave.
Generalforsamlingen sluttede af med lidt brød og drikkelse.

Havturen d. 17 januar vil ikke gå over i klubbens historiebøger. Kun 7 mand var med, så der var masser af plads omborg. Vi var med Henrik`s nye skib MS-Amigo et super godt skib.
Jeg havde selv været ude og grave Sandorm om fredagen, det skulle være det hemmelige våben til turen. Men lad det være sagt med det samme, sandormene virkede ikke, så jeg opgav efter en times tid.
Vi sejlede ned til blindtarmmen, desværre stod der garn lige der hvor vi skulle ligge. Vi prøvede mange forskellige steder lige fra 12-54 m. vand og strømmen var ellers perfekt o,5-1 mil strøm. Men som vi også ved kan torskene godt være lidt vanskelige at fange om vinteren, det kan både Karsten P, Erik S, Svend Erik, Keld, Poul Erik og Ove skrive under på. Deres fangst på 0-3 fisk pr. mand. Jeg var lidt mere heldig for jeg havde 6 Torsk med hjem, 2,4- 1,8-1,7 kg. som var de 3 største på turen. Den 2,4 kg blev tilmeldt pirkebrættet.

Næste tur er d. 28 feb. med MS-Kirsten.
Mvh. Frank

År`es Sidste havtur d. 2 juledag blev flot, sjov og spændende. Vejeret var ikke særlig godt op til turen, men lige 2 juledag kunne det ikke være flottere. Sikke en sol op gang vi fik og havet stod spejlblank. Så humøret var højt da vi sejlede ud af Spodsbjerg Havn. 13 mand var med og vi havde fået skibet Drost og skipper Erik til at sejle for os.
Der var kun tilmeldt 6 Torsk til pirkebrættet i løbet af året, så alt var stadig åbent. Dog havde Ivan en Torsk på 5,5 kg. så han lå godt og jeg havde selv tilmeldt 2, som vejede 5 kg. tilsammen. Der må jo kun tilmeldes 5 Torsk.
Vi sejlede med syd en ca. halv times tid og startede fiskeriet på ca 20 m. vand og der gik heller ikke længe før de første fisk kom på dæk “små Torsk” Det viste sig at der løb en hel del strøm, så der skulle arbejdes for at holde bund. Nogle kunne ikke mærke bunden selv om de fiskede med 200 g. pirke. Jeg fiskede selv med pirke fra 80 til 200 g. og jeg kunne godt holde bund i et stykke tid. Det lykkes mig at miste 3 pirke på grund af bundbid. Det var på de små pirke og ophænger jeg fik de fleste fisk.
Som dagen skred frem kunne man godt se at kampen om pirkebrættet skulle stå mellem Ivan og mig selv. Så der blev holdt øje med hinanden til sidst. På et tidspunkt havde jeg et godt hug men den røg af efter 10 sek. Jeg vuderede den til at være en af de lidt større ca. 2 kg. Lidt efter havde Ivan en pæn fisk på og Ivan så meget glad ud, men det forstummede da han så at torsken var fejlkroget Øv for Ivan. Da skipper ringede af skulle det afgøres, hvem vandt pirkebrætter. Ivan måtte indveje 4 Torsk og jeg 3 Torsk. Ivan syntes at jeg skulle først. 5,1 Kg. sage vægten og Ivans sage 4,5 kg. Så det viske sig at jeg slog ham med 100 g.
Vi havde ialt 48 Torsk med i land til 13 mand og Ivan havde flest 9 stk. Og jeg fik den største på 2,6 kg. efterfuldt af Poul Erik med en på 2,2 kg.
Godt Nytår til jer alle.
Knæk og Bræk
Frank
Ny klubrekord : Poul Erik Duus har fanget en Ulk på 550 g. Det gjore han ved Skagens Havfiskefestival.

Så har klubben igen været på tur. Og igen var det Spodsbjerg, som var udgangspunkt. Desværre var kun 9 mand tilmeldt på turen. Der blev udelukket gået efter fladfisk og dem fik vi mange af. Verner viste sig igen som en sand mester i at finde fiskene til os. Vi sejlede op til Tranekær Fyr idet der var lovet en hård vind fra vest. Der lå vi sammen med 8 turbåde og ca. 20 småbåde, idet Jysk Trollingklub havde et mesterskab samme dag.
Vi havde 240 fladfisk med hjem. Preben havde alene 40 stk. Poul Erik fangede den største, en skrubber på 690 g. Der kom 3 tilmeldinger til fladfiske pokalen.
Næste tur er pointturen d. 12 okt. m. MS-Felix.

Tilmelding til fladfiske pokalen : Poul Erik Duus en Skrubbe på 690 g. og en Rødspætte på 500 g. Ove Madsen en Rødspætte på 590 g.
Knæk og Bræk
Frank