Generalforsamling 2024

Formanden byd de 15 mand som var mødt op “velkommen”

1. punkt på dagsorden var valg af dirigent og her gik valget på Bjørn Pedersen

2. punkt var formandens beretning.

Han fortalte om året 2023 om klubbens 70 års jubilæum, som blev holdt på Boulevardkroen, om Skagens Havfiske Festival, hvor han opfordrede medlemmerne til at deltage. Om de få fladfisketure vi har haft. Han var ikke helt tilfreds med den størrelse på de fladfisk vi fangede. 610 gram vejede den største.

Så gennem gik han turprogrammet 2024 og fortalte om de 14 ture som var planlangt. Han forslog at aflyse turen d. 14 sept. da Jan Østergård havde en tur på Nordsøen dagen før. Årsagen til de mange ture var på sidste års generalforsamling efterlyste medlemmerne flere tur så det har de nu fået. Hvis det nu kniber med at få alle turen fuld booked vil han efter sommerferien kontakte Måleren og høre om et sammenarbejde. Dog ikke på Pointturen og Grand Slam turen.

Formanden nævnet også klubbens fremtid såsom det få antal medlem, ca. 25 og de få turbåde, som er tilbage og at vi ikke må hjemtag nogle torsk i 2024.

Tilsidst opfordrede han medlemmer til at sende referat om de spændende fisketure, de har været på til Webmastenen og gerne med billeder.

Formandens beretning blev godkendt.

3. punkt var regnskabet fra Kassereren. Thomas gennemgik regnskabet og kunne tilsidst konstatere et underskud på 8,861,17 kr. Det skyltes selvfølgelig vores 70 års jubilæums arrangement.

Formanden og kassereren fortalte også om de høje gebyr banken havde pålagt klubben og kassereren vil undersøge de bedste mulighedder på market og give medlemmerne besked ang. betaling på turene.

Kassererens regnskab blev godkendt.

4. punkt. Indkommende forslag. Dem var der ingen af.

5. Punkt. Valg af bestyrelse og suppleander. Til bestyrelsen var Thomas Rasmussen, Jan Ø og Martin Sørensen på valg. De modtog alle genvalg. Og suppleander var Bjarne Jensen og Peter Madsen de modtog også gen valg.

6. Punkt. Valg af revisor og 1 suppleant. Her blev Bjørn Pedersen  og Gert Dørge valgt.

7 Punkt. Eventuelt. Her skulle pokalerne uddeles.

Ørredpokalen gik til Peter Madsen med en Regnbueørred på 59 cm. og 2,9 kg.

Havørredpokalen gik til Ivan Bremholm med en på 75 cm. og 4,45 kg.

Fladfiskepokalen gik til Frank Rasmussen med en samlet vægt på 2,465 kg.

Grand Slam pokalen gik til Rune Sørensen med en samlet længe 98,5 cm.

Pointturen gik til Frank Rasmussen med 174 point.

Tilsidst sluttede vi af med en gang smørbrød og øl og vand. Preben Hansen gav også en omgang  øl og vand.

Knæk og Bræk Frank

Dette indlæg blev udgivet i Ikke-kategoriseret. Bogmærk permalinket.