Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen d. 1 februar 2018 blev afviklet i O.S.Ks klubhus, Bækholmen 90.

Formanden bød de 13  fremmødte medlemmer velkommen.

1. Valg af dirigent. Valget faldt på Niels Jensen, som takkede for valget
2. Formandens beretning. Formanden fortalte om årets gang i 2017. Klubben havde kun gennemført 5½ tur ud af de 10, som var planlagt. Pga. af dårligt vejr blev de andre ture aflyst. Et hold var med til Skagens Havfiskefestival, som også var et DM i Havfiskeri og nogle var på 2-havture og så havde klubben 3 medlemmer, som var med til Europa Mesterskabet i agn fiskeri i Langelandsbæltet. Her var Martin Sørensen med på det hold der fik en 3 plads i hold konkurrencen. Formanden er ikke helt tilfreds med, at ingen ville lave et lille referat til vores hjemmeside om det.
Grand slam turene blev ingen succes, for det viste sig at være svært at fange de 3 arter, Rødspætter, Skrubbe og Ising på samme tur. Det lykkes kun for 3, men da der ikke var helt enighed om reglerne, havde man i bestyrelsen valgt at annullere resultatet. Nu bliver det skrevet ned, så alle kan se reglerne på hjemmesiden og lovene. Vi prøver igen i 2018.
Hjemmesiden kører ok, men der er plads til forbedring. Hjemmesiden er til medlemmerne og dvs. at det ikke kun formanden som skal komme med ting og sager til hjemmesiden. Alle er velkommen med indslag.
Formanden nævnte også pokalerne. Klubben har 7 pokaler som hvert år skal uddeles til generalforsamlingen, men i år skal der kun 1 uddeles? Det giver formanden grå hår på hovedet.
Han fortalte også hvorfor andespillet blev aflyst i 2017. Pga. stort arbejdspres hos både kasseren og formanden i det civile og man ikke kunne finde andre til at tage over, så valgte man at aflyse.
Formandens beretning blev godkendt.
3. Klubbens regnskab. Per Hansen gennemgik klubbens regnskab punkt for punkt. og kunne til sidst fortælle at der var et overskud på 1739 kr. Der var ingen spørgsmål til kasseren, så regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag. Bestyrelsen havde ikke modtaget noget.
5.Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var Per Hansen og Martin Sørensen og de modtog genvalg.
6.Valg af 2 suppleanter. Bjarne Jensen og Jan Østergård Nielsen modtog genvalg.
7. Valg af revisorer. Ove Madsen og Rune Sørensen modtog genvalg.
8. Eventuelt. Bestyrelsen forslog et nyt pointsystem til pointturene. Et klippekort, så man får et klip på et udleveret kort hver gang man fanger en fisk og så får man point efter art og størrelse på de fisk man fanger. Man får så ingen point for antal kilo mere. Det gør at man så kan smide alt det ud igen som man ikke vil beholde, hvilket giver et mere skånsomt fiskeri.
Klubbens pokaler. Vinder af pointturen 2017 er Jan Østergård Nielsen med 398 point. Han modtog en ny stiftet pokal ,skænket af Peter Madsen samt et Diplom.
Vinderen af Fladfiskepokalen blev Frank Rasmussen med en samlet vægt på 4,2 kg. Han modtog ligeledes en pokal, skænket af Preben Hansen samt et Diplom
Til sidst sluttede generalforsamlingen  med smørbrød, øl og en snaps.

Mvh.

Frank Rasmussen, Formand i Saltvandsklubben af 1953

Billeder fra generalforsamlingen:

Dette indlæg blev udgivet i Ikke-kategoriseret. Bogmærk permalinket.