Referat af Generalforsamlingen 2020

Den 9 juni fik vi afviklet den udsatte generalforsamling pga. Covid-19 og som sædvanlig var de i OSK´s klubhus på Bækholmen 90 i Seden.

Desværre mødte der kun 12 personer op men det skyldtes nok det fine vejr.

Formanden bød alle fremmødte velkommen og vi gik i gang med dagsorden, som er fremsendt forudgående:

 1. Valg af dirigent – Jørgen Kristiansen blev forslået og modtog valget.
 2. Formandens beretning – Formanden berettede om året 2020’s havture der var blevet gennemført. I alt var 7 ud af 11 ture gennemført, dog nogle med restriktioner pga. Covid-19. Han fortalte også om turene i 2021, der var gennemført inden generalforsamlingen. Fremtidens planer blev også forelagt. Han fortalte også at klubben, desværre har måtte tage afsked med klubbens eneste kvindelig medlem, Sanne Møller, som døde af cancer i august måned og at klubben måtte ud og finde en ny webmaster, da Niels Jensen også blev ramt af cancer i hans raske øje. Han har  gengået flere operationer, som indtil videre ikke har kunne rede hans syn. Det betød at hjemmesiden var nede i 3 måneder, inden det lykkedes at finde en som kunne overtage. Formanden takker meget Jørgen Kristiansen, for at han ville overtage arbejdet med hjemmesiden. Formanden kom med lidt kritik af medlemmerne om at de ikke bidrager med oplæg til hjemmesiden af ture i klubregi og og/eller privat ture, så for eksempel afviklede Nordsø ture og Skagens Fiske konkurrence. Han mener også at medlemmerne er alt for dårlig til at tilmelde fangster til diverse pokaler så derfor syntes han at vi skulle droppe nogen af pokalerne. Men alt i alt er det en meget tilfreds formand for han kan konstatere at medlems tallet er steget en del efter at OSK har nedlagt deres havfisker afdeling. Det har betydet at mange af efterårets havture allerede er fuld bookede. Han vil forsøge at lave flere ture i 2022. Formandens beretning blev vedtaget.
 3. Kasserens beretning: Per Hansen gennem gik regnskabet for klubben. Årets regnskab endte med et fint overskud på 4647,- kr. Kasserens regnskab blev godkendt.
 4. Indkommende forslag
  1. Per Hansen har revideret klubbens vedtægter og fundet et par ting vi lige skulle havde afklaret, såsom manglende klubbens navn i det gamle love. Flertallet syntes at vi skulle beholde navnet. Forslag til ændring angående klubbens pokaler –  mange af pokalerne kan kun vindes på klubture og da klubben ikke laver kystture og Put’n’Take ture kan disse ikke vindes, hvis reglerne ikke laves om. Havørred-, Ørred- og Geddepokalerne kan vindes også på privatture. Frank havde et forslag om at afskaffe nogle af pokalerne – hvilket nedstemt af  flertallet af de fremmødte. Alle medlemmer opfordres til at tilmelde deres fangster.
  2. Jan Ø. Nielsen kom med et forslag om tilmeldinger på turene. At man ikke bare kan tilmelde sig alle turene for et helt år adgangen for at gør det mere tilgængelig for alle. Der blev diskuteret frem og tilbage. Frank lovede at der ville blive lavet nogle flere ture 2022.
  3. Ændringer til klubben love blev  flerstemmigt vedtaget og kan findes anden steds på hjemmesiden.
 5. Valg af bestyrelse. På valg – Frank Rasmussen og Ivan Bremholt – begge modtog genvalg.
 6. Valg af suppleanter. På valg – Bjarne Jensen og Peter Madsen – begge modtog genvalg.
 7. Valg at revisorer. På valg var Ove Madsen og Rune Sørensen – Rune modtog genvalg. Ny revisor blev Bjørn Pedersen.
 8. Eventuelt – Klubbens pokaler skulle uddeles.
 • Pirkebrættet: 

  Jan Ø. Nielsen med en samlet vægt på 30,6 kg for 5 torsk.

 • Torskepokalerne: 

  Jan Ø. Nielsen med en torsk på 12 kg, fanget den 26 december på Langelandsbæltet med MS-Neptun

 • Fladfiskpokalen:

  Gert Dørge med en samlet vægt på 3,924 kg for 5 fladfisk.

 • Grand-Slam: Peter Madsen med rødspætte, skrubbe og ising med en samlet længde på 112,5 cm.
 • Point Turen:

  Jan Ø. Nielsen med 110 point.

 • Havørredpokalen:

  Jan Ø. Nielsen med en havørred på 64 cm og 2,67 kg fanget på Langeland.

 • Ørredpokalen blev vundet af Peter Madsen med en Regnbueørred 3 kg og 54 cm.

Tillykke til alle vinderne

Generalforsamlingen afsluttes, sædvanen tro, med smørrebrød, øl og vand.

Mvh. Frank

Dette indlæg blev udgivet i Ikke-kategoriseret. Bogmærk permalinket.